mei 3, 2015

Missie & visie

Missie
Onze missie gaat vooral uit naar het bieden van ondersteuning aan zowel 4e jaars ergotherapie studenten, als alumni van de Hogeschool Rotterdam.
Door het aanbieden van verschillende informatieve activiteiten is het ons doel om onze leden te stimuleren zich verder te ontwikkelen in zijn of haar vakgebied.
Als een vereniging voor alumni is het ons streven om vraaggericht te werk te gaan. De mening van de alumni is dan ook erg belangrijk en staat centraal binnen deze vereniging.

Visie
De alumnivereniging Alergo is een verbindende factor tussen de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool Rotterdam, studenten en het werkveld. Er is hier sprake van een wederzijds belang: samen staan we sterk. Alergo vindt het belangrijk activiteiten te kunnen aanbieden die aansluiten bij de wensen van de leden. Door middel van enquêtes en evaluaties wordt dit regelmatig onderzocht.
Met de georganiseerde activiteiten, lezingen, symposia is het streven om onze leden op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Tijdens deze activiteiten is er de ruimte om de eigen kennis te vergroten, expertise te delen en te netwerken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram